. .


 

Naziv : PKB "VELEPRODAJA- PRODUKT" AD

Adresa:

Beograd, Zrenjaninski put 194

Telefon i fax:

tel: (381 11) 20 74 400 fax: 20 74 462

E-mail:

biro@pkbveleprodukt.rs,  pkbvp194@open.telekom.rs

Nadzorni odbor:

Rajka Maoduš, predsednik

Nebojsa Nikolic, clan

Obrad Bjelica, clan

tel: (381 11) 20 74 402

 

Izvrsni odbor direktora

Milena Petrovic, gen.dir.

Zoran Srdija

Marija Matas-Fotev

tel: (381 11)  20 74 400

                   20 74 402

Generalni direktor 

Milena Petrovic  dipl.ecc

mpet@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 402

Izvrsni direktor za komercijalne poslove:

Zoran Srdija 

zoran@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 404

                              Pomocnik  kom.direktora

Branka Petkovic

prehrana@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 451 

Izvrsni direktor za pravne, kadrovske i  opste  poslove:

Marija Matas Fotev 

kadrovi@pkbveleprodukt.rs 

pravna@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 419

 

 

          Sluzba za knjigovodstvo i finansije

 

Snezana Blagojevic, rukovodilac

Dragoslava Todorovic, savetnik

Ljiljana Sapic

Milena Jugovic 

Zvonimir Paunovic,

Miroslava Cvetkovic 

tel: (381 11)  20 74 447 

                    20 74 470

                    20 74 471

                    20 74 448

                    20 74 449

                    20 74 450

          Sluzba za pravne i kadrovske poslove 

Radmila Grujic

Radica Spasojevic 

(381 11)  20 74 418

                20 74 400 

Sektor "Agromed ":

Jelena Arsenijevic

Dragica Karic

agromed@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 430

Maloprodaja - prodavnica Borca 

Vesna Smajevic 

tel: (381 11)  20 74 478 

PPC "Borca"

PPC "Padinska Skela"

 

 

 

Zoran Stanic

Zoran Todorovic,

agrar1@pkbveleprodukt.rs 

pkbvpps@open.telekom.rs

 

tel: (381 11)   20 74 480

      (381 11)   88 71 662   

 

 

 

Za sva detaljnija obaveštenja kontaktirajte nas !
11000 Beograd, Zrenjaninski put 194, tel: (011) 20 74 400