. .


 

Naziv : PKB "VELEPRODAJA- PRODUKT" AD

Adresa:

Beograd, Zrenjaninski put 194

Telefon i fax:

tel: (381 11)  20 74 400  fax: 20 74 462

E-mail:

biro@pkbveleprodukt.rs,  pkbvp194@open.telekom.rs

Nadzorni odbor:

Nebojsa Nikolic, predsednik

Obrad Bjelica, clan

Pero Nikic, clan

tel: (381 11) 20 74 402

Izvrsni odbor direktora

Milena Petrovic, gen.dir.

Ljiljana Lukovic

Marija Matas-Fotev

tel: (381 11)  20 74 400

                      20 74 402

Generalni direktor 

Milena Petrovic  dipl.ecc

mpet@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 402

Izvrsni direktor za komercijalne poslove:

Ljiljana Lukovic 

prehrana1@pkbveleprodukt.rs 

tel: (381 11) 20 74 404

Izvrsni direktor za pravne, kadrovske i  opste  poslove:

Marija Matas Fotev 

kadrovi@pkbveleprodukt.rs 

pravna@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11) 20 74 419

           Sluzba za knjigovodstvo i finansije 

Snezana Blagojevic, rukovodilac

Zvonimir Paunovic

tel: (381 11)   20 74 447

  20 74 450,    20 74 449 

        

       Sluzba za pravne i kadrovske poslove 

Ksenija Rajovic

Radmila Grujic

Radica Spasojevic 

 (381 11)  20 74 418

                 20 74 400 

                 20 74 401

Sektor "Agromed "

Jelena Arsenovic

Dragica Karic

agromed@pkbveleprodukt.rs

tel: (381 11)  20 74 430

Maloprodaja - prodavnica Borca 

Vesna Smajevic 

tel: (381 11)  20 74 478

PPC "Borca"

PPC "Padinska Skela"

Zoran Stanic 

Zoran Todorovic,

agrar1@pkbveleprodukt.rs 

pkbvpps@open.telekom.rs

tel: (381 11)   20 74 480

      (381 11)   88 71 662 

                       88 71 625

Za sva detaljnija obaveštenja kontaktirajte nas !
11000 Beograd, Zrenjaninski put 194, tel: (011) 20 74 400